GDPR – Zpracování osobních údajů

1. Společnost Silent Cartoons s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C pod č. 239102 zpracovává v případě výroby, distribuce a propagace animovaných filmů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: e-mail, jméno, příjmení, datum narození, adresu, profesní a tvůrčí údaje, životopis a další…

2. e-mail, jméno, příjmení, datum narození, adresu, profesní a tvůrčí údaje, životopis a další je nutné zpracovat pro výrobu, distribuci a propagaci animovaných filmů vyráběných studiem. Tyto osobní údaje budou společností Silent Cartoons s.r.o.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Silent Cartoons s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

V Praze 1.4.2019