Process

Podívejte se, jak budeme při výrobě vašeho spotu společně s Vámi postupovat

Pro začátek Vám úplně stačí když budete mít…

  • Námět

Přineste nám Váš již zpracovaný námět na krátký spot…

  • Nápad

Máte nápad a námět necháte zpracovat nám. Výborně převedeme Váše nápady do námětu tak, aby splňoval všechny požadavky pro krátký animovaný spot.

  • Myšlenku

Máte pouze dobrou myšlenku. Nevadí, pořád máte víc než většina ostatních lidí a tak vše ostatní už můžete nechat v klidu na nás..

Nemusíte mít tisíc nápadů, udělejte jednu věc co Vás napadne..
Vytvoříme spolu s Vámi hrdinu pro Váš reklamní spot…

Pro 2D formát

Spolupracujeme s několika výtvarníky, se kterými si dohodnete výtvarnou podobu Vašeho reklamního spotu a spolu vytvoříte také podobu hlavního hrdiny.

Pro 3D formát

Na základě výtvarného návrhu Vám naši grafici vytvoří 3D model Vašeho hlavního hrdiny který bude hrát ve Vašem animovaném spotu.

Samozřejmě také můžete mít i svého vlastního výtvarníka, který bude spolupracovat s našimi animátoryVytvoříme a spolu schválíme STORYBOARD

Při přípravě Vašeho spotu obvykle vytvoříme obvykle několik konceptů, které se následně zpracují do formy storyboardů.

Storyboard je vizuální materiál, který (v reklamě) vzniká při procesu tvorby spotu. Je to sada rámečků s obrázky, která je doplněné texty a nejvíce připomíná komiksy. Storyboard je nástrojem, který nám pomáhá popsat scénu a způsob, jakým scéna pracuje. Zobrazuje základní sekvenci spotu.

V případě ozvučení spotu Vám připravíme také Animatic, složený z kreseb storyboardu, uspořádaných do podoby spotu i s hudebním podkresem.
A nakonec Vám vyrobíme opravdu báječný animovaný spot..

Výroba (animace) vždy začíná až po finálním schválení Storyboardu

Terve po té, co si schválíme finální podobu Storyboardu začneme s výrobou finálního animovaného spotu. Natočené a schválené záběry budou ve střižně sestříhány do finální podoby a pokud Váš spot obsahuje i zvuk, bude nahrána finální zvuková stopa.

Je jen na Vás, kam svůj reklamní spot umístíte, ale budeme se Vás na to ptát již na začátku, abychom zvolili správný formát. Popřípadě Vám také můžeme vyrobit Váš spot ve více formátech tak aby jste jej mohli umístit na Sociální sítě, Webové stránky, Digitální reklamní média nebo do TV.

Portfolio zde se můžete podívat na některé naše práce…